X MINI TURNIEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
OLSZTYN 14.06.2014

 • PATRONAT
  • Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego mgr Barbara Rapińczuk
 • MIEJSCE
  • Hala sportowa Szkoły Mistrzostwa Sportowego ul. Gietkowska 12
 • ORGANIZATORZY
  • Centrum Sprawności Fizycznej
  • ZSO Nr 5 Mistrzostwa Sportowego
 • CELE X MTSF OLSZTYN 2014
  • popularyzacja różnych dyscyplin sportu, w szczególności gimnastyki sportowej
  • sprawdzenie poziomu sprawności psychofizycznej dzieci uczestniczących w zajęciach gimnastyki
  • propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyku uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej
  • dobra zabawa.
 • SĘDZIA GŁÓWNY I PROWADZĄCA
  • mgr Beata Lewalska
 • OPIEKA MEDYCZNA
  • dr Jacek Kuleta
 • SEKRETARIAT
  • mgr Alicja Szepioła
 • SPONSORZY
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
  • Piotr Płoski Radny Powiatu Olsztyńskiego – www.piotrploski.pl

PROGRAM MINUTOWY

 • 10:00 – ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW
 • 10:30 – OFICJALNE OTWARCIE
 • 10:40 – 10:50 – rozgrzewka ogólna
 • 10:50-11:10 – I konkurencja
 • 11:10-11:30 – II konkurencja
 • 11:30-11:50 – III konkurencja
 • 11:50-12:10 – IV konkurencja
 • 12:10- 12:20 – POKAZY
  • GIMNASTYCZKI
  • TAEKWONDO
  • TANCERZE
  • PODZIĘKOWANIA SPONSOROM I INDYWIDUALNE
 • 12:20 – DEKORACJA ZAWODNIKÓW W 12 KATEGORIACH WIEKOWYCH
 • 12:50 –LOSOWANIE NAGRÓD
 • 13:00– OFICJALNE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
 • WSPÓLNE ZDJĘCIE ZAWODNIKÓW I GOŚCI 🙂

 

Beata Lewalska

fundatorzy nagród

fundatorzy nagród

fundatorzy nagród

fundatorzy nagród

fundatorzy nagród

fundatorzy nagród

fundatorzy nagród

fundatorzy nagród

fundatorzy nagród

patronat medialny

patronat medialny